Adwokaci i Radcowie Prawni

Kancelaria adwokacka. Kancelaria radców prawnych.

Skontaktuj się z naszą kancelarią:

Stoisława 3/3
70-223 Szczecin

Telefon: 91 433-33-43
E-mail: kancelaria@adwokat-matlak.pl

Informacje o kancelarii

Kancelaria Prawna "Matlak i wspólnicy" istnieje od ponad 16 lat. Od tego czasu zespóÅ‚ kancelarii zÅ‚ożony ze skutecznych adwokatów i radców prawnych pomogÄ… rozwiÄ…zać każdy problem prawny, zarówno klienta indywidualnego jak i korporacyjnego. Od wielu lat, wykorzystujÄ…c swojÄ… wiedzÄ™ i doÅ›wiadczenie adwokaci i radcowie prawni wspierajÄ… w sporach sÄ…dowych setki klientów. Kancelaria prowadzi szerokÄ… praktykÄ… w szczególnoÅ›ci, prowadzÄ…c szereg sporów sÄ…dowych z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego t.j. spraw o zapÅ‚atÄ™, odszkodowawczych, spadkowych, rodzinnych w tym rozwodów, sporów alimentacyjnych, czy wÅ‚adzy rodzicielskiej, karnych w tym dotyczÄ…cych szeroko rozumianej przestÄ™pczoÅ›ci gospodarczej, przestÄ™pstw zwiÄ…zanych z wypadkami samochodowymi.

Ponadto kancelaria od wielu lat pomaga przedsiÄ™biorcom w ramach prowadzenia staÅ‚ej obsÅ‚ugi prawnej przedsiÄ™biorstw z branży budowlanej, obrotu nieruchomoÅ›ciami i zarzÄ…dzania nieruchomoÅ›ciami, z branży turystycznej i gastronomicznej oraz energetyki. Nadto kancelaria obsÅ‚uguje ogólnopolskie zwiÄ…zki zawodowe m.in. sÅ‚użb mundurowych, zajmujÄ…c siÄ™, choćby opiniowaniem aktów prawnych, czy przygotowujÄ…c skargi do TrybunaÅ‚u Konstytucyjnego.

Kancelaria prawna "Matlak i wspólnicy" prowadzi szereg spraw dotyczÄ…cych przekroczenia uprawnieÅ„ przez funkcjonariuszy publicznych, aktualnie kancelaria prowadzi również szereg sporów sÄ…dowych dotyczÄ…cych unieważnienia frankowych kredytów hipotecznych, czy sporów zwiÄ…zanych z dezubekizacjÄ….

 

zobacz ofertÄ™ kancelarii »